Connect Pro -yleisohjeet peruskoulun etäopetukseen


Oppilaiden valvonta

Kaikessa perusopetuksessa, myös etäopetuksessa, oppilaan valvonta on järjestettävä perusopetuslain mukaisesti. Etäopetuksessa tämä tarkoittaa, että oppilaiden luona on valvova aikuinen (=avustaja). Mikäli etäopetustunnin valvojana toimii kouluavustaja, tunnista vastuullinen henkilö on koulun rehtori. Näissä tapauksissa rehtorin tai henkilön, jolle rehtori on työn delegoinut, tulee olla tavoitettavissa tuntien aikana.

Avustajan tehtävät

 • Käynnistää tietokoneet ja kytkeä tarvittavat laitteet (esim. kuulokemikrofoni tai web-kamera).
 • Auttaa oppilaita teknisissä ongelmissa.
 • Valvoa yleistä järjestystä etätunnin aikana – oppilaat eivät saa poistua tietokoneen äärestä tunnin aikana, ellei opettaja ole antanut siihen lupaa.
 • Puuttua häiritsevästi käyttäytyvien oppilaiden toimintaan.
 • Seurata mahdollisuuksien mukaan tunnin kulkua omalta tietokoneelta. Avustajan ei tule käyttää omaa web-kameraa, eikä hänen tarvitse osallistua etätunnin tapahtumiin.
 • Varmistaa, että oppilaiden tietokoneiden asetukset ovat oikeat, mm.
  • web-kamera ja mikrofoniasetukset
  • näyttöresoluutio
  • Acrobat Connect Add-in –lisäosa asennettuna
 • Ilmoittaa etäopettajalle verkkoviiveistä tai muista oppilaita selkeästi haittaavista ongelmista.
 • Auttaa oppilaita tarpeen mukaan tarvikkeiden (värikynät, paperit tms.) ja tehtävien kanssa.
 • Jakaa oppilaille etäopettajan lähettämät materiaalit, esimerkiksi kokeet tai lisätehtävät.
 • Kerätä koepaperit oppilailta ja lähettää ne etäopettajalle ohjeiden mukaan.
 • Jakaa oppilaille etäopettajan lähettämät varatehtävät ja valvoa tunnin kulkua silloin, kun etätuntia ei teknisten ongelmien, opettajan sairastumisen tai muun syyn takia voida pitää normaalisti.
 • Avustajan on oltava paikalla oppilaiden luona koko etätunnin ajan.

Sisäänkirjautuminen Connect Prohon

Opettajat

 1. Avaa internet-selain ja mene Turun kaupungin Connect Pro -etäopetuksen sivulle http://www.turku.fi/etaopetus.
 2. Klikkaa oikeaa linkkiä, esim. Ortodoksiuskonto, 4. ja 5. luokka
 3. Klikkaa kirjautumissivulla valintaa ”Enter with your login and password”.
 4. Kirjoita Login-kohtaan käyttäjätunnuksesi ja Password-kohtaan salasanasi.
 5. Paina lopuksi Enter Room.

Oppilaat

 1. Avaa internet-selain ja mene Turun kaupungin Connect Pro -etäopetuksen sivulle http://www.turku.fi/etaopetus.
 2. Klikkaa oikeaa linkkiä, esim. Ortodoksiuskonto, 4. ja 5. luokka
 3. Klikkaa kirjautumissivulla valintaa ”Enter as a Guest”.
 4. Kirjoita Type your name -kohtaan oma etunimesi.
 5. Paina lopuksi Enter Room.

Avustajat

 1. Avaa internet-selain ja mene Turun kaupungin Connect Pro -etäopetuksen sivulle http://www.turku.fi/etaopetus.
 2. Klikkaa oikeaa linkkiä, esim. Ortodoksiuskonto, 4. ja 5. luokka
 3. Klikkaa kirjautumissivulla valintaa ”Enter as a Guest”.
 4. Kirjoita Type your name -kohtaan oma etunimesi ja sana ”avustaja”, esim. ”Jukka, avustaja”.
 5. Paina lopuksi Enter Room.
Huom! Opettajan kanssa on voitu sopia, että oppilaat ja avustajat kertovat myös paikkakunnan tai koulun nimen oman nimensä yhteydessä, esim. ”Matti, Loimaa” tai ”Martti, avustaja, Loimaa”.

Acrobat Connect Add-in

Acrobat Connect Add-in on lisäosa, jonka avulla Connect Pron saa toimimaan koko ruudun kokoisena, ilman selaimen osoiteriviä yms. Joidenkin työkalujen käyttö vaatii lisäosan asentamista, joten opettajat ovat todennäköisesti lähes huomaamattaan asentaneet lisäosan koneelleen. Lisäosa tulee kuitenkin asentaa myös oppilaiden koneille, jotta Connect Pro –ruutunäkymä näkyisi heille mahdollisimman hyvin. Jos koneeseen ei ole asennettu lisäosaa (selaimen osoitepalkki näkyy ruudulla), Connectin yläpalkin oikeassa reunassa näkyy sininen, alaspäin osoittava nuoli. Acrobat Connect Add-inin voi asentaa klikkamalla tätä nuolta ja hyväksymällä asennuksen. Kullekin tietokoneelle asennus täytyy tehdä vain kerran. Lisäosan asennuksen jälkeen seuraavilla käyttökerroilla Connect Pro aukeaa suoraan kokoruututilaan.

Uloskirjautuminen

Voit poistua Connect Prosta sulkemalla sen ikkunan oikean yläkulman ”punaisesta ruksista”.

Käsitteitä

Verkkokokousympäristö eli ”huone”

Verkkokokousympäristö eli ”huone” on etäopetuksen virtuaalinen luokkahuone, jossa etäopetus tapah-tuu. Teknisesti huone on palvelimella toimiva ohjelmisto, joka välittää kuva-, ääni- ja muita tietoja verkkokokoukseen osallistuville. Kullakin huoneella on nimi, joka samalla toimii sen URL- eli nettiosoitteen osana. Esimerkiksi ranskanluokka-nimisen huoneen URL-osoite voi olla http://opetus.emea.acrobat.com/ranskanluokka. Linkit kaikkiin Turun kaupungin Connect Pro -etäopetuksessa käytettäviin huoneisiin löytyvät osoitteesta www.turku.fi/etaopetus

Näkymä

Näkymä (layout) on tietyllä tavalla ruudulle aseteltujen työkalujen (pods) kokonaisuus. Yksi näkymä voi esimerkiksi sisältää pienen kamerakuvatyökalun ruudun yläreunassa, osallistujaluettelon ruudun vasemmassa laidassa sekä ison liitutaulun ruudun oikeassa laidassa.
Yhdessä huoneessa voi olla monta eri näkymää, jotka voidaan myös nimetä. Muuttamalla työkaluja tai tuomalla uusia työkaluja näkymiä voi päivittää ”lennossa”. Etätunnilla opettaja voi vaihtaa näkymää kesken tunnin esimerkiksi kirjoitustehtävien tekemisen ajaksi.

Työkalu

Työkalut (pods) ovat Connect Pron toimintoja, joiden avulla kaikki vuorovaikutus verkkokokouksessa tapahtuu. Työkaluja ovat esimerkiksi muistiot, liitutaulut, kamerakuvat sekä ruudunjakotoiminnot. Työkalut tunnistaa vihreästä yläpalkista, jossa niille annettu nimi näkyy valkoisella.

Oikeustasot

Oikeustasot määrittelevät, mitä osallistuja saa huoneessa tehdä. Opettajalla ja teknisellä tuella on huoneessa korkeimmat oikeudet, joiden avulla he voivat päättää, mitä huoneessa tapahtuu ja mitä oikeuksia muilla osallistujilla on. Oikeustasoja voidaan säätää yksilöllisesti niin, että esimerkiksi kahdella oppilaalla on keskenään erilaiset oikeudet. Yleensä etätunnin huoneen asetukset on määritelty niin, että oppilailla ja avustajilla on oikeus käyttää kaikkia näkyvissä olevia työkaluja.

Resoluutioista

Näyttöresoluutiolla tarkoitetaan tietokonekohtaista näyttöasetusta. Näyttöresoluutiota voi muuttaa Windows XP –käyttöjärjestelmässä esimerkiksi valitsemalla Käynnistä => Ohjauspaneeli => Näyttö => Asetukset.

Connect-huoneen resoluutiolla tarkoitetaan kaikille osallistujille yhteistä resoluutiota etäopetustunnin aikana. Opettaja (=host-oikeuksilla) tätä resoluutiota voi muuttaa Connectin ylävalikosta Meeting => Room Performance & Appearance => Room Screen Resolution.

Suositeltavaa on, että näyttöresoluutiot ovat kaikkien osallistujien tietokoneissa samat. Sopiva näyttöresoluutioita ovat 1280x1024 (litteät näytöt) ja 1024x768 (kuvaputkinäytöt). Connect-huoneen resoluution tulee olla sama tai pienempi kuin näyttöresoluutio. Paras näkymä saadaan, kun käytössä on jompikumpi edellä mainittu näyttöresoluutio ja Connect-huoneelle on valittu sama resoluutio. Näyttö- tai Connect-huoneen resoluutiota ei tule muuttaa kesken oppitunnin, sillä muutos voi muuttaa ja sekoittaa toisten käyttäjien ruutunäkymiä. Väärät tai keskenään erilaiset resoluutiot saattavat aiheuttaa ongelmia erityisesti liitutaulutyökalun kanssa, esimerkiksi sanoja tai kirjaimia voi jäädä näkymättä.

Ääni- ja videoyhteys

Oman yhteyden avaaminen

 • Ääni- ja videoyhteyttä varten Connect Prossa on oma työkalunsa, Camera and Voice. Avaa oma kuvayhteytesi painamalla kamerakuvaketta kameratyökalun vasemmassa alalaidassa.
 • Jos ruudulle ilmestyy tämän jälkeen Camera and Microphone Access -ikkuna, valitse siitä Allow.
 • Kun avaat kuvayhteyden, myös ääniyhteytesi kytkeytyy automaattisesti päälle. Jos et halua muiden kuulevan ääntäsi, voit klikata ruudun alalaidassa olevaa Talk-nappia: kun nappi on alhaalla, äänesi kuuluu, ja kun se on ylhäällä, äänesi ei kuulu. Lukkonapin avulla voit jättää ääniyhteyden auki niin, ettei sinun tarvitse puhuessasi painaa Talk-nappia.

Kamera- ja ääniasetukset

Voit tarkistaa kuva- ja ääniasetuksesi painamalla missä tahansa Connect Pron ikkunan päällä oikeaa hiirennappia ja valitsemalla aukeavasta valikosta Settings… Mikrofoni-välilehdellä voit varmistaa, että oikea mikrofoni on valittuna. Mikrofonisi toimii, jos siihen puhuessasi värillinen palkki vasemmassa laidassa liikkuu. Videovälilehdellä voit testata web-kamerasi toiminnan: klikkaa pientä esikatseluruutua alasvetovalikon alapuolella. Jos ruutuun ilmestyy web-kamerasi välittämä kuva, kamera-asetuksesi toimivat.

Apua ongelmatilanteisiin

Huom! Jotkin ratkaisut vaativat host-oikeudet (opettajan oikeudet).

Opettaja ei pysty käyttämään kaikkia työkaluja

 • Varmista, että kirjaudut oikein: kirjautumissivulla valitse ”Enter with your login and password” ja syötä sekä käyttäjätunnuksesi että salasanasi.

Oppilaan kirjautuminen ei onnistu

 • Varmista, että oppilas kirjautuu osallistujana: kirjautumissivulla tulee valita ”Enter as a Guest” ja syöttää oma nimi.
 • Jos käytössä on uusien osallistujien esto, oppilaan sisäänkirjautuminen näkyy opettajalle pääsypyyntönä. Tällöin ruudun oikeassa yläreunassa on viittaavan hahmo kuva. Klikkaamalla kuvaketta ja valitsemalla Accept oppilas pääsee huoneeseen. Uusien osallistujien eston voi purkaa ylävalikosta Meeting→Manage Access & Entry→Block Incoming Attendees.

Oppilas ei saa avattua kamera- ja ääniyhteyttä

 • Jos oppilas ei näe Camera and Voice –työkalun vasemmassa alakulmassa kamera-/mikrofonikuvaketta, oppilailla ei ole riittävästi oikeuksia oman kuva- ja ääniyhteyden avaamiseen. Valitse oppilaan nimi osallistujaluettelosta klikkaamalla nimeä. Jos et näe osallistujalistaa, avaa se ylävalikon Pods-valikosta. Valittuasi oppilaan nimen listalta, klikkaa osallistujalistan vasemmassa alalaidassa olevaa kuvaketta ja valitse Set as Presenter. Näin oppilas saa oikeudet avata oman kuva- ja ääniyhteyden. Huom! On myös mahdollista, että oppilailla on presenter-oikeudet valmiiksi, eikä em. asioita tarvitse tehdä erikseen. Tämä automaatti voidaan kytkeä päälle ylävalikosta Meeting→Manage Access & Entry→Auto-Promote Participants to Presenters.

Kamerakuva ei näy

 • Varmista, että kamera on kiinni tietokoneessa.
 • Oppilaan tapauksessa varmista, että oppilaalla on oikeus kuvan ja äänen käyttöön, ts. Presenter-oikeudet ainakin Camera and Voice –työkaluun

Oma ääni ei kuulu muille ollenkaan

Muistathan, että tilanteissa, joissa ääniyhteys ei toimi, voit käyttää chat-toimintoa viestimiseen.
 • Varmista, että ruudun alareunan Talk-painike on painettuna puhuttaessa. Muista myös Talk-painikkeen lukon vaikutus: lukon avulla ääniyhteys voidaan jättää auki, eikä Talk-painiketta tarvitse silloin erikseen painaa puhues-sa.
 • Varmista, että mikrofoni on kiinni tietokoneessa.
 • Jos kuulokemikrofonissa on mikrofonin mykistystoiminto, varmista, ettei se ole päällä.
 • Jos koneessa on useita mikrofoneja, varmista Connectin mikrofoniasetuksista, että oikea mikrofoni on valittuna.
 • Varmista Connectin mikrofoniasetuksista, että äänitystaso (Record Volume) ei ole aivan vasemmassa laidassa.
 • Varmista tietokoneen mikrofonin asetuksista, ettei mikrofonin mute (vaimenna) -valinta ole päällä.
 • Connectin mikrofoniasetukset saat näkyviin klikkaamalla missä tahansa Connectin ikkunan päällä hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitsemalla Settings… Mikrofonivälilehti on kolmas vasemmalta.
 • Varmista, että Talk-napin valikossa (nuoli Talk-napin oikealla puolella) on valittuna Voice On - Multiple Speakers.

Oma ääni kuuluu huonosti muille (kiertää, särisee, pätkii tms.)Kuva_2.png

 • Jos koneessa on useita mikrofoneja, varmista Connectin mikrofoniasetuksista, että oikea mikrofoni on valittuna. Koputus eri mikrofoneihin (kuulokemikrofoniin, kameran mikrofoniin jne.) paljastaa, mikä mikrofoni on käytössä. Kouluissa on lähes poikkeuksetta käytössä Logitechin USB-kuulokemikrofonit, jolloin asetuksissa pitää olla valittuna Logitech USB Headset.
 • Varmista Connectin mikrofoniasetuksista, ettei äänitystaso (Record Volume) ole liian suuri: jos puhuttaessa asetusten vasemmassa reunassa oleva palkki käy punaisella, vähennä äänistystasoa.
 • Jos ääni tulee kaikuna takaisin, seuraa osallistujalistalla nimien oikealla puolella olevie kaiutinkuvakkeita: kun osallistuja ei puhu, hänen kohdallaan ei pitäisi näkyä kaiutinkuvaketta. Jos kuvake kuitenkin näkyy, tämän osallistujan mikrofonin äänitystaso (Record Volume) on liian suuri tai hänellä on valittuna väärä mikrofoni. Connectin mikrofoniasetusten Reduce Echo -valinnan tulee olla yleensä pois päältä, mutta jos ääni kaikuu, ota Reduce Echo käyttöön.
 • USB-liitäntäisen kuulokemikrofonin irrottaminen ja liittäminen uudelleen koneeseen voi auttaa, samoin USB-johdon kytkeminen (pöytäkoneen) takana oleviin USB-liittimiin edessä olevien sijasta. Laitteen irrottamisen ja uudelleen liittämisen jälkeen kannattaa käynnistää selain ja Connect Pro uudelleen.
 • Oman kuva- ja ääniyhteyden katkaisu ja uudelleenkäynnistäminen saattaa auttaa. Nämä toiminnot löytyvät Camera and Voice –työkalun vasemmasta alalaidasta (neliönappi=yhteyden katkaisu).
 • Valitse Connectin ylävalikosta kohta Meeting => Manage My Settings => Audio Setup Wizard. Toiminto käy läpi erilaisten testien avulla ääniasetuksesi. Toiminnon viimeisellä sivulla on valinta Advanced Settings. Säätämällä sieltä Silence Level mahdollisimman pieneksi myös hyvin hiljaiset äänet kuuluvat.

Oppilas ei kuule muiden ääniä tai äänet kuuluvat väärästä laitteesta (esim. tietokoneen kaiuttimista)

 • Varmista, että tietokoneen äänilaite on oikein valittu:
  • Käynnistä => Asetukset => Ohjauspaneeli => Äänet ja äänilaitteet
  • Avaa välilehti Oletukset
  • Kohdassa Oletuslaite tulisi lukea oppilaan headsetin tiedot (esim. Logitech USB Headset)
  • Kun olet valinnut oikean laitteen, paina OK.
  • Käynnistä tämän jälkeen selain ja etäopetushuone uudelleen.
 • Tietokoneen yleistä äänentasoa voi säätää näin:
  • Varmista äänentaso painamalla kuulokkeista tai kuulokkeiden johdon säätimestä lisää äänenvoimakkuutta.
  • Kaksoisklikkaa Käynnistä-palkin oikean reunan kaiuttimen kuvaketta ja säädä koneen äänentasoa.

Viivettä on häiritsevästi

 • Kokeile eri kaistavaihtoehtoja: valitse ylävalikosta Meeting→Room Performance & Appearance→Optimize Room Bandwidth. Useimmissa tapauksissa DSL/Cable-valinta on toimivin.
 • Videokuvien laadun heikentäminen keventää tietoliikennekuormaa. Eri laatutason voit valita paina-malla Camera and Voice –työkalun oikeassa alalaidassa olevaa ratasnappia ja valitsemalla valikosta Slow Images (heikoin kuvanlaatu, nopein), Fast Images tai High-Quality Images (paras kuvanlaatu, hitain).
 • Oman videokuvan pysäyttäminen auttaa, mikäli viive johtuu oman, lähtevän yhteytesi hitaudesta. Oman videokuvasi voi pysäyttää klikkaamalla kameranappi Camera and Voice –työkalun vasemassa alalaidassa. Samaa nappia uudelleen painamalla videokuvasi välittyy taas normaalisti. Voit myös py-säyttää muiden osallistujien videokuvan viemällä hiiren osallistujan videokuvan päälle ja klikkaamalla sitten kuvan oikeassa alalaidassa olevaa kameranappia. Huomaa, että tämä toiminto pysäyttää kyseisen videokuvan vain sinulta, ei muilta!

Kaikki liitutaulutyökalun (whiteboard) tekstit eivät näy kaikilla samalla tavalla

 • Varmista, että kaikilla osallistujilla, niin opettajalla kuin oppilaillakin, on sama näyttöresoluutio.
 • Varmista, että huoneen resoluutio on sama tai pienempi kuin näyttöresoluutio.
  Katso lisää ohjeita kohdasta Resoluutioista.

Kyrilliset kirjaimet eivät näy chatissa

 • Asia liittyy resoluutioon: näyttöresoluutiota on nostettava (esim. arvosta 800x600 arvoon 1024x768) niiden osallistujien tietokoneissa, joissa ongelmaa esiintyy. Jos tämä ei ole mahdollista, Connect-huoneen resoluutiota tulee laskea (vaatii host-oikeudet).