Connect Pro opettajaohjeet


Mitä etäopetuksen opettajalta vaaditaan?

 • Connect Pron perusteet: ainakin ääni- ja kuvayhteyden sekä joidenkin perustyökalujen kuten whiteboardin käyttö.
 • Yleisimpien ongelmatilanteiden ratkaisut: kuva ei näy tai ääni ei kuulu, ääni kiertää yms. Kannattaa myös pohtia, miten reagoida oppilaiden tahallisesti aiheuttamiin virheisiin tai oppitunnin häiriöihin.
 • Etäopetus on opettajalle haastavampaa ja ainakin aluksi työläämpää kuin normaali luokkaopetus, koska henkilökohtainen kontakti puuttuu. Vaikka etäopetuksessa voidaan käyttää lähes samoja opetusmenetelmiä kuin normaalisti, täytyy tunnit suunnitella erittäin huolellisesti.
 • Teknisiä vinkkejä
 • Huomioi hyvää kamerakuvaa varten oikea valaistus. Paras valaistus on tasainen yleisvalo. Jos valoa on liikaa tai liian vähän tai valo tulee väärästä suunnasta, kasvot näkyvät joko liian tummina tai vaaleina.
 • Käyttäjän takana ei tule olla kirkkaita valoja tai pintoja, esim. ikkunaa tai lamppua. Jos tausta on liian kirkas, kasvot näkyvät tummina.
 • Kamera pyritään aina sijoittamaan siten, että se on samassa katsesuunnassa kuin monitorista näkyvä kuva. Opettajan on muistettava katsoa kameraan silloin, kun hän kohdentaa puheensa etäpäähän. Monitoriin katsottaessa tuntuu siltä, että puhuja puhuu joillekin muille henkilöille ja katsekontaktia oppilaaseen ei synny.
 • Mikrofonin tulee olla sopivalla etäisyydellä puhujasta. Mikrofoniin ei tule joutua huutamaan, vaan normaalin ja selkeän puheäänen puheäänen tulisi riittää. Säädä tarvittaessa mikrofonin etäisyyttä ja mikrofoniasetuksia.
 • Aseta sankamikrofoni niin, ettei se ole suoraan suun edessä eikä liian lähellä suuta. Paras paikka sankamikrofonille on hieman suun sivussa, muutaman sentin päässä suusta.
 • Jos oppilas häiritsee oppituntia tai väärinkäyttää oppimisympäristön toimintoja, hänen oikeustasonsa voi laskea Participantiksi. Tällöin hän kuulee ja näkee edelleen kaiken, mitä tunnilla tapahtuu, mutta ei itse pysty tekemään muutoksia oppimisympäristöön. Participant ei voi käyttää kameraa, mutta hän voi puhua, kunhan Talk-nappi on alhaalla. Ensisijassa häiriötilanteisiin kannattaa kuitenkin puuttua opettajan ohjeistuksin tai avustajan välityksellä.

Ohjeita Connect Pro -etätunnin pitämiseen

Oikeustasot ja niiden muuttaminen

Connect Prossa on kolme oikeustasoa: Host, Presenter ja Participant. Host-oikeudella voi käyttää kaikkia ohjelman toimintoja, tuoda sisältöä huoneeseen jne. Host-oikeus on etäopetustunneilla vain opettajalla ja teknisellä tuella. Presenter-oikeuksilla voi käyttää näkyvissä olevia työkaluja, muttei esimerkiksi tuoda uutta sisältöä huoneeseen. Oppilaille voidaan oletuksena antaa Presenter-oikeustaso, sillä se sisältää myös kameratyökalun (Camera and Voice) käyttöoikeuden. Participant on alin oikeustaso, jonka avulla voi oletuksena vain seurata etätuntia – ei siis käyttää kameraa, whiteboard-taulua tai muita työkaluja. Participant-oikeuksilla voi kuitenkin osallistua chat-keskusteluun.

Oikeustasojen muuttaminen

 • Valitse haluamasi käyttäjän nimi osallistujalistalta klikkaamalla sitä. Voit valita useita nimiä klikkaamalla nimiä Ctrl-nappi pohjassa. Jos et näe osallistujalistaa, valitse Pods=>Osallistujalista (Attendee list).
 • Klikkaa osallistujalistan vasemmasta alakulmasta Set User Role –nappia.
 • Valitse avautuvasta valikosta uusi oikeustaso.

Oikeustasojen hienosäätö

Käyttäjille voidaan antaa yksilöllisesti erilaisia oikeuksia. Tämä voi tulla tarpeeseen esim. tuntia häiritsevien oppilaiden kohdalla.
 • Valitse haluamasi käyttäjän nimi osallistujalistalta klikkaamalla sitä. Voit valita useita nimiä klikkaamalla nimiä Ctrl-nappi pohjassa.
 • Muuta valittujen käyttäjien oikeustaso Participantiksi (kts. kohta ”Oikeustasojen muuttaminen”).
 • Klikkaa osallistujalistan oikeasta alakulmasta Pod options –nappia.
 • Valitse avautuvasta valikosta Change Enhanced Participant Rights.
 • Merkitse listalta työkalut, joiden käyttöoikeuden haluat valituille käyttäjille antaa. Huomaa, että chat-työkalun käyttö on aina sallittua: listalla valitaan ne työkalut, joita käyttäjä voi käyttää Presenter-oikeuksilla.

Nettisivujen tai esim. Word- ja Excel-tiedostojen näyttäminen

Voit jakaa minkä tahansa avoinna olevan ikkunan muille osallistujille Share-toiminnon avulla. Jos haluat esimerkiksi näyttää jonkin nettisivun oppilaille, toimi seuraavasti:
 • Avaa uusi selainikkuna ja mene haluaamasi osoitteeseen.
 • Palaa Connect Pro -näkymään ja valitse ylävalikosta Pods→Share→My Computer Screen...
 • Valitse avautuvasta valikosta Windows ja ruksi alapuolella olevasta valikosta jaettavaksi tarkoitettu ikkuna.
 • Valittu ikkuna alkaa näkyä muille osallistujille Share-työkalussa. Oma näkymäsi vaihtuu näyttämään valittua nettisivua. Varmista, että Share-työkalu on riittävän kokoinen tekstien ja muiden yksityiskohtien näkymiseksi. Suositeltavaa on suurentaa Share-työkalu koko ruudun kokoiseksi. Voit siirtyä nettisivun ja Connect Pro -ikkunan välillä esim. käyttämällä Windowsin Käynnistä-palkin kuvakkeita.

Videoiden näyttäminen

Connect Pro tukee flv-muotoisia (Flash) muotoisia videotiedostoja. Näitä videotiedostoja voidaan tuoda Connect-huoneeseen samoin kuin kuvia tai äänitiedostoja. Muussa muodossa olevat videotiedostot tulee ensin muuntaa flv-muotoon esimerkiksi internetistä löytyvien, ilmaisten muunto-ohjelmien avulla (esim. www.mediaconverter.org). Internetissä on myös ilmaisia palveluita (esim. keepvid.com) , joiden avulla mm. YouTube-videoita voi ladata omalle koneelle valmiiksi flv-muodossa.

Dokumenttikameran käyttäminen

Dokumenttikamerakuvan näyttäminen Connectissa vaatii USB-liitäntäisen dokumenttikameran ja ohjelman, jonka avulla kuva saadaan näkymään tietokoneen ruudulla. Tämän jälkeen dokumenttikamerakuvaa voidaan välittää Connectin kautta normaalisti ruudunjakotoiminnolla. Verkkoviiveistä yms. johtuen dokumenttikameran käytössä kannattaa olla rauhallinen, antaa kameran tarkentaa kohteeseen ja odottaa, että kameran välittämä kuva näkyy kaikilla osallistujilla.

Näkymien ja työkalujen käyttö

Eri näkymien välillä voit siirtyä ruudun alalaidan valikossa. Kaikki tekemäsi muutokset näkymissä tallentuvat, joten seuraavalla käyttökerralla työkalut ovat näkymissä niillä paikoillaan, joihin ne jätit. Voit näin ollen myös valmistella tunnilla tarvitsemasi näkymät, tiedostot yms. etukäteen. Uuden näkymän voit luoda painamalla alalaidan näkymävalikossa olevaa plusmerkkiä. Olemassa olevan näkymän voi tuhota valitsemalla ylävalikon Layouts => Organize Layouts –valikon kautta. Näytöllä näkyviä työkaluja voit suurentaa tai pienentää viemällä hiiren työkalun oikeaan alakulmaan, pitämällä hiiren vasenta nappia pohjassa ja vetämällä. Voit myös suurentaa jonkin työkalun koko ruudun kokoiseksi pai-namalla sen oikeassa yläkulmassa olevaa neliötä. Neliön vieressä olevaa viivaa painamalla työkalu piilotetaan. Piilotetut työkalut saat näkyviin ylävalikon Pods-valikon alta. Samasta valikosta voit myös luoda kokonaan uusia työkaluja. Työkalun, esimerkiksi jonkin muistion, tuhoaminen tapahtuu erillisessä hallintatilassa, jonne siirrytään ylävalikosta Meeting => Manage Meeting Information.

Oppitunnin tallentaminen ja tallenteen katsominen

Jos haluat videotallenteen oppitunnista, valitse ylävalikosta Meeting→Record Meeting… Kirjoita avautuvaan ikkunaan tallennuksen nimi (Name) sekä kuvaus (Summary) ja paina lopuksi OK. Nauhoitus alkaa. Nauhoituksen merkkinä on Connect Pro -ikkunan oikeassa yläkulmassa oleva pieni, punainen piste. Nauhoituksen voi lopettaa viemällä hiiren punaisen pisteen päälle ja valitsemalla Stop Recording.

Kaikki Connect Prossa tehdyt nauhoitukset saavat oman URL- eli nettiosoitteen. Voit katsella tehtyjä nauhoituksia ja niiden tietoja seuraavasti: valitse Connect Pron ylävalikosta Meeting→Manage Meeting Information. Valitse Recordings-valinta nähdäksesi kaikki kyseisessä huoneessa tehdyt nauhoitukset. Valitse haluamasi tallenne klikkaamalla sen nimeä. Avautuvista tiedoista löydät tallenteen URL-osoitteen, jota klikkaamalla voit myös katsella nauhoitteen. Kertomalla tämän osoitteen esim. oppilaan vanhemmille myös he voivat katsoa oppitunnin.

Vinkkejä hyvään etäopetustilanteeseen

 • Tarkista tunnin aluksi, että kaikki osallistujat kuulevat toistensa puheen ja että kaikkien kamerat toimivat.
 • Opetuksessa on luotava aktiivinen ja myönteinen ilmapiiri opetustilanteeseen: opetuksen on edettävä rauhallisesti, taukoja on oltava riittävästi ja aikataulussa on pysyttävä.
 • Opettaja toimii puheenjohtajana. Tämä on vielä tärkeämpää kuin perinteisessä videoneuvottelussa.
  • Sovi puheenvuorojen pyytämistapa yhteisesti (viittaaminen kameralle tai viittaustyökalun käyttö).
  • Kysymys tai ohje pitää aina suunnata nimeltä mainiten, esim. "Anna, mitä näet tässä kuvassa?", ei "Mitä näette tässä kuvassa?". Ja jos keskustelu jatkuu, on tärkeää, että opettaja edelleen suuntaa puheenvuoronsa: "Hyvä, Anna, vastasit oikein!"
 • Etäopetus on tiimityötä, koska oppilailla on paikalla avustaja. Avustajalla tulisi olla käytössä oma headset, jonka avulla hän voi seurata tunnin kulkua. Avustaja voi monistaa esim. tehtäviä etukäteen ja jakaa ne oppilaille. Opettaja vastaa opetuksesta ja puuttuu työrauhahäiriöihin. Opettaja voi toimittaa tuntisuunnitelman avustajalle ennen tuntia yhteistyön sujuvoittamiseksi.
 • Havainnollista mahdollisimman paljon kuvalla, tekstillä, äänitiedostolla yms.
 • Kerro teknisistä ongelmista heti. Esim: ”Nyt en kuule, mitä Pekka sanoo” tai ”Hannan luokan kuva näkyy huonosti.”
 • Hiljaiset hetket eivät ole kiellettyä! Opettajan puheen tai keskustelun ei tule olla jatkuvaa: oppilaat voivat esim. tehdä itsekseen kirjan tehtäviä aivan kuten ”tavallisellakin” oppitunnilla.
 • Muista, että kaikki osallistujat kuulevat kaiken, mitä puhutaan. Henkilökohtaista kielteistä palautetta on annettava harkiten.
 • Kuten luokkaopetuksessakin, tunneilla käytettävien opetusmenetelmien valintaan vaikuttavat mm. oppilaiden ikä, tekniset valmiudet ja opetuksen ajankohta. Tärkeää on valita tarkoituksenmukainen opetusmenetelmä. Tekniikka saattaa rajoittaa hyväksi havaittuja malleja, mutta toisaalta tekniikka suo myös uudenlaisia mahdollisuuksia opetukseen. Suunnittele ja kokeile erilaisia vaihtoehtoja!
 • Etäopetuksen suunnittelussa on pidettävä mielessä oppitunnin vaihtelevuus ja toiminnallisuus: ei 45 minuutin luentoja! Opettajan puhe on jaksotettava lyhyisiin tuokioihin: mitä nuorempi oppija, sitä lyhyempi puhejakso.
 • Oppilailla on hyvä olla aina joitakin varatehtäviä, lukukirja tms. siltä varalta, että tekniikka pettää eikä esim. yhteyttä Connect Pron kautta jostain syystä saada.
 • Opettaja voi tehdä tunteja varten omat etätunnin säännöt - katso esimerkki:
  .

Connect Pron työkaluja

Kaikki Connect Pron työkalujen käyttö aloitetaan ylävalikon Pods-valikosta. Sitä kautta voit esim. luoda kokonaan uuden viestilapun tai avata vaikkapa aikaisemmin Connectiin tuomasi kuvan näkyville. Kaikkien työkalujen oikeassa alakulmassa on asetukset-painike (rataskuvake), jota painamalla voi muokata kaikkia ko. työkaluun liittyviä asetuksia.

Osallistujalista

Osallistujalistalta näet kaikki tunnille sillä hetkellä kirjautuneet osallistujat. Lista päivittyy reaaliaikaisesti eli se reagoi heti, kun uusi osallistuja kirjautuu tai osallistuja poistuu Connect Prosta. Klikkaamalla oppilaan nimeä listalla ja sitten osallistujalistan vasemmassa alakulmassa olevaa kuvaketta voit määritellä ko. oppilaan yksilöllisen oikeustason. Tähän ei kuitenkaan ole yleensä tarvetta. Osallistujalistan asetusten (rataskuvake) avulla voi myös vaihtaa oppilaan näyttönimen (Edit User Info) esimerkiksi tilanteessa, jossa nimi on vahingossa kirjoitettu väärin.

Whiteboard (”liitutaulu”)

Kuten liitutaululle, whiteboardille voit piirtää ja kirjoittaa. Whiteboardin työkaluvalikon saat auki klikkaamalla sen oikeassa alakulmassa olevaa paperi ja kynä -kuvaketta. Tärkeimmät työkalut ovat vapaa piirto (kynäkuvake), tekstin kirjoitus (A-kuvake) sekä taulun tyhjentäminen (pyyhekumikuvake). Uuden whiteboardin voit luoda valit-semalla Pods→Share→New whiteboard.

Tiedostojen tuonti ja esittäminen (kuvat, ääni, videot, esitykset)

Connect Prossa voit näyttää oppilaille kuvatiedostoja, äänitiedostoja sekä PowerPoint-esityksiä. Tuo uusi tiedosto Connectiin valitsemalla Pods→Share→Select from My Computer, valitse oikea tiedosto koneeltasi ja paina Avaa.

Muistilaput

Muistilapuille kaikki osallistujat voivat kirjoittaa tekstiä klikkaamalla lappua ja kirjoittamalla. Uuden muistilapun voit avata valitsemalla ylävalikosta Pods→Note→New Note Pod.

Chat ja linkit

Chat on esim. Messengeristä tuttu pikaviestintätyökalu, johon osallistujat voivat kirjoittaa omia kommenttejaan. Viestit kirjoitetaan valkoiselle alueelle chat-työkalun alalaidassa ja lähetetään painamalla Enteriä tai klikkaamalla kulmanuolta kirjoitusalueen oikeassa reunassa. To-valikosta voidaan valita, kenelle viesti näkyy (oletuksena Everyone eli kaikille osallistujille). Chatin kautta voi myös helposti välittää linkkejä esim. tunnin aiheeseen liittyville sivuille. Chat-tauluun lähetetyt www-osoitteet (esim. ”www.google.fi”) muuttuvat automaattisesti linkeiksi. Uuden chat-työkalun voit avata valitsemalla Pods→Chat→New Chat Pod.

Poll-kyselyt

Kyselyiden avulla voit luoda pieniä kysymyksiä oppitunnille. Oppilaat voivat vastata kysymykseen klikkaamalla vaihtoehdon edessä olevaa palloa. Uuden kyselyn voit luoda valitsemalla Pods→Poll→New Poll Pod. Kirjoita kysymys kohtaan Question ja vastausvaihtoehdot Answers-kohtaan (kaikki vastausvaihtoehdot omille riveilleen). Kun olet valmis, avaa kysely kaikille klikkaamalla Open Poll.