VIRTA-hankkeen tavoitteet 2010


Tavoite
Toteutus
Aikataulu
Connectin vakiinnuttaminen opetustoimeen (yhteistyössä TOP-keskuksen kanssa)
Ylläpidon rahoituksen järjestäminen
2010-2011

Teknisen ylläpidon jatkon selvittäminen
2010-2011

Ylläpito-oikeuksien jakaminen (koulut?)
2010-2011

Etähuoneet kouluille
2010-2011

Koulutus
2010-2011
Etäopetuksen ongelmien ratkaisu
Yhteistyö IT-toiminnan kanssa: Verkkokapasiteetin nostaminen
Ok

Yhteistyö IT-toiminnan kanssa: Palvelinlisenssin testaus
Ok

Oma palvelin? => oman palvelimen hankintaa lykätty
Ok
Connect-tietoisuuden lisääminen kouluissa
VESO-päivät
(ei toteuteta toistaiseksi)

Etäluennot (tallenteet) eri aihealueista
- Anne Rongas: Sosiaalinen media, ml. somekurssin luentotallenteet
- Syli ry: Syömishäiriöt
- Sirkku Mikkola: Terveystiedon tietoisku
- Johanna Järvinen: Monikulttuurinen koulu
- Jouko Kauppinen: Jaettu johtajuus
Ok
Maalis-huhtikuu
Kevät
Kevät-kesä
Syksy
Syksy

Yhteistyö kirjaston kanssa: etäluennot ja etävierailut
Syksy

Etätesti lukiossa. Mahdollisesti terveystiedon aihepiiristä (Tiina?)
Kevät

Esittelytallenne Connectista kotisivuille videoineen, tallenteiden kerääminen eri osa-alueista (etäopetus, sairaalakoulu, ystävyyskoulutoiminta, asiantuntijat, pienryhmät, kerhotoiminta, (palaverit, koulutus)).
2010

Viesti rehtoreille ja johtajille esittelytallenteesta. Rehtorit voisivat pyytää esittelykäynnille (materiaali samaa kuin esittelytallenteessa) tai näyttää tallenteen opettajille.
2010-2011
Connect-opetuksen laajeneminen mm. sairaalakoulussa
Opettajien / muun henkilökunnan koulutus
Ok

Laitelainausten/-hankintojen periaatteet
Ok
Connect ja maahanmuuttajaoppilaat
Kerhotoiminnan ja oman äidinkielen opetuksen etätoteutus yhdessä Raision kanssa (kurdi)
Syksy?

Persian etäkerhopilotti
Kevät

Kurdin kielen etäopetus Kokkolaan
Ok

Kiinan etäopetus (Kokkola ja Raisio)
Syksy

Georgian kielen kerhopilotti
Syksy 2010
Etäopetuksen pedagoginen ja muu kehittäminen
Verkkokokoukseen perustuvan etäopetuksen käsikirja
2010-2011

Gradu aiheesta
2010

Avustajien koulutus (2010)
Elokuu 2010
Mamu-opettajien kansallinen verkosto
Connect-koulutustilaisuus
2010-2011

Sosiaalisen median väline yhteydenpitoa varten?
2011
Etäopettajien kansallinen verkosto
Connect-huoneet
2010-2011

Sosiaalisen median väline yhteydenpitoa varten (etaopetus.wikispaces.com?)
2010-2011