Etäopetuksen pedagogiikkaa


Etätunnin säännöt

Etätunnille on hyvä luoda alusta lähtien säännöt: mitä oppilaat saavat tehdä, pidetäänkö mikrofoneja aina auki vai vain puhuttaessa yms. Ranskanopettaja Anita Zenger teki omalle luokalleen etätunnin säännöt (linkki alla). Näitä sääntöjä voi vapaasti käyttää ja muokata uusien etäluokkien opetuksessa.

Opettaja toimii puheenjohtajana

Opettajan toimiminen puheenjohtajana näyttää olevan ACP:ssä vielä tärkeämpi kuin perinteisessä videoneuvottelussa. Kysymys tai ohje pitää suunnata aina nimeltä mainiten. Esim. "Anna, mitä näet tässä kuvassa?" Ei "Mitä näette tässä kuvassa?". Ja jos keskustelu jatkuu, olisi tärkeää, että opettaja edelleen suuntaa puheenvuoronsa, esim. "Hyvä, Anna, vastasit oikein". "Voitko, Anna, kertoa vielä lisää....".

Miten oppilaat pyytävä puheenvuoroa?

Sovittava, miten oppilaat puhuttelevat opettajaa niin, että opettaja pystyy reagoimaan häiriöäänten keskeltäkin. Viittaus kameran kautta? Viittaus ohjelman käsi ylös -toiminnolla? Puheella, esim. "Opettaja, Minnalla olisi asiaa" (pitää mainita, kenellä asiaa, kun opettaja ei aina pysty tunnistamaan kysyjää äänestä). Oppilaiden pitää odottaa, että opettaja antaa puheenvuoron.

Tiimityöskentely

Kyseessä on myös tiimityöskentely, koska etäpäissä oppilailla on luokka-avustaja. Avustajalla on oma headset, jonka avulla hän seuraa tunnin kulkua. Avustaja myös monistaa esim. tehtävät tarvittaessa etukäteen ja jakaa ne oppilaille. Opettaja vastaa opetuksesta ja puuttuu mahdollisiin työrauhahäiriöihin, mutta avustajalla on tässä tärkeä rooli. Opettaja voisi myös toimittaa tuntisuunnitelmat avustajille etukäteen. Olisi varmasti syytä järjestää myös yhteisiä koontitapaamisia opettajan, avustajien ja tukihenkilöiden kesken.

Opettaja uudessa roolissa

Opettajan rooli muuttuu etäopetuksessa ja hänellä on entistä suurempi vastuu tunnin sujumisesta. Tunnin aikana pitää vaihdella työskentelytapoja, pitää taukoja ja ottaa huomioon etäopetuksen viive. Opettaminen vaatii rauhallisuutta ja varman kuvan antamista. Ei haittaa, vaikkei opettaja heti osaakaan kaikkea, mitä uusi tekniikka vaatii. Oppilaille pitäisi kuitenkin välittää sellainen kuva, että homma on hanskassa. Vuorovaikutteisuus myös muuttuu, kun ollaan eri tilassa. Esim. pikku oppilaan taputtaminen olkapäälle tai kädestä tervehtiminen jäävät pois.

Teknisen ympäristön haasteet

Kokonaan verkossa tapahtuva työskentely asettaa aivan uudenlaisia haasteita kaikille toimijoille. Opettajan riittävä jatkuva koulutus on erittäin tärkeää ja tekninen tuki on varmistettava. Toimintaa pitää myös pystyä muuttamaan tilanteiden mukaan. Jokin asia toimii hyvin, jokin ehkä huonommin. Teknisessä oppimisympäristössä edetään pienin askelin ja koska ConnectPro-järjestelmää ei ole varsinaisesti tehty perusopetuksen etäopetusta ajatellen, niin koko ajan joudutaan hakemaan uusia ratkaisuja.

Dokumenttikameran hyödyntäminen

Olemme päässeet testaamaan USB-liitäntäisen dokumenttikameran yhteen sopivuutta Connectin kanssa ja näyttää siltä, että sitä voidaan hyvinkin käyttää verkko-opetuksessa. Dokumenttikamera antaa opettajalle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa opetusta ja se antaa myös vaihtelevuutta etätunteihin.