Seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettava etäopetus lv. 2009-2010


11.5.2009 tilanne (Päivi):

Srk on lähettänyt laajasti kirjeitä moneen heidän alueeseensa kuuluvaan kuntaan ja myös siv.johtajille. Uusia kuntia on tulossa mukaan, mutta monesta paikasta lähinnä yksittäisiä oppilaita. Etäopetus-käsite tuntuu vielä olevan kovasti vieras suurimmalle osalle.
Tulevaa lukuvuotta varten pitää saada työjärjestys valmiiksi ja tarkka tieto mukaan tulevista kunnista, kouluista ja oppilasmääristä.

Kaikille toimijoille on varmaan syytä lähettää vielä varmistuskirje, jossa ilmoitetaan myös koulutusajankohdat ensi syksynä.

***

Jotta saamme ajoissa tiedot seuraavana lukuvuonna etäopetukseen mukaan lähtevistä kunnista ja oppilaista, niin aloitimme jo 14.1.2009 suunnittelun. Palaverissa sovittiin, että ort.srk lähettää kirjeen niiden oppilaiden huoltajille, joiden lapset eivät tällä hetkellä syystä tai toisesta osallistu ort.uskonnon opetukseen. Syitä tähän voivat olla mm. huoltajien tietämättömyys lastensa oikeudesta opiskella omaa uskontoa, pitkät välimatkat omasta koulusta siihen kouluun, jossa omaa uskontoa järjestetään, odottelutunnit jne.

Tiedottamiskirje lähetetään myös seutukunnan (laajasti) sivistysjohtajille (kunnan velvollisuus järjestää ort.opetusta, jos oppilaita on kunnassa väh. 3). Tulevana lukuvuonna voidaan tarjota ort.etäopetusta myös ruotsin kielisenä. Sivistysjohtajia pyydetään informoimaan kuntansa koulujen rehtoreita.

Kun huoltajat vastaavat opettajalle mahdollisesta kiinnostuksestaan etäopetukseen, niin aloitetaan ryhmien ja työjärjestyksen laatiminen.

Helmikuussa jatkamme suunnittelua.

Suunnittelukokous Paulan kanssa maaliskuussa
- uusia kuntia on tulossa mukaan esim. Satakunnasta
- mukaan lähtee myös yksittäisiä oppilaita
- ryhmistä ei tule kovin suuria
- keillä alakoulun oppilailla on 2h/viikko
- Paula aloittaa työjärjestyksen suunnittelun
- pitää miettiä sijaisjärjestelyt
- pitää ottaa huomioon myös live-oppilaat

Päätettiin myös seuraavista:
- tiedote kouluihin
- AVUSTAJAN TEHTÄVÄT, työnkuvan selkiyttäminen tärkeää (ellei avustaja ole paikalla, niin miten oppilas toimii)
- avustajat tarvitsevat lisää koulutusta
- Connectin ohjeiden täsmentäminen
- srk hankkii headsetit + kamerat (Päivi varmistaa hankintapaikan)
- päätettiin järjestää myös etätapaaminen rehtoreille ja avustajille
- kouluissa pitää käydä livenä ennen opetuksen aloittamista

OPPILASMÄÄRÄT:
1. lk 6 opp.
2. lk 1 opp.
3. lk 4 opp.
4. lk 3 opp.
5. lk 7 opp.
6. lk 6 opp.
7. lk 3 opp.
8. lk 2 opp.

Paulan kanssa pohdittiin myös, että lukiolaisten kanssa voisi ottaa wikin käyttöön.