Opettajan ohjeet

Päivitetty 17.2.2009

Sisäänkirjautuminen Connect Prohon

• Avaa internet-selain ja mene annettuun osoitteeseen, esim. http://connect.humac.fi/virta.
• Klikkaa valintaa ”Enter with your login and password”.
• Kirjoita Login-kohtaan käyttäjätunnuksesi ja Password-kohtaan salasanasi.
• Paina lopuksi Enter Room.

Connect Pron näkymät ja työkalut

Connect Pron käyttö rakentuu kahden perusosan ympärille: näkymät (layout) ja työkalut (pod). Yhteen näkymään voit avata haluamiasi työkaluja, esimerkiksi kamerakuvat, chatin, osallistujalistan tms. Voit myös muokata työkalujen kokoa ja sijaintia. Eri näkymien välillä voit siirtyä ruudun alalaidan valikossa. Kaikki tekemäsi muutokset näkymissä tallentuvat, joten seuraavalla käyttökerralla työkalut ovat näkymissä niillä paikoillaan, joihin ne jätit. Voit näin ollen myös valmistella tunnilla tarvitsemasi näkymät, tiedostot yms. etukäteen.
Näytöllä näkyviä työkaluja voit suurentaa tai pienentää viemällä hiiren työkalun oikeaan alakulmaan, pitämällä hiiren vasenta nappia pohjassa ja vetämällä. Voit myös suurentaa jonkin työkalun koko ruudun kokoi-seksi painamalla sen oikeassa yläkulmassa olevaa neliötä. Neliön vieressä olevaa viivaa painamalla työkalu piilotetaan. Piilotetut työkalut saat näkyviin ylävalikon Pods-valikon alta. Samasta valikosta voit myös luoda kokonaan uusia työkaluja.

Ääni- ja videoyhteys

Oman yhteyden avaaminen

• Ääni- ja videoyhteyttä varten Connect Prossa on oma työkalunsa, Camera and Voice. Mikäli et näe tätä työkalua ruudulla, valitse ylävalikosta Pods → Camera and Voice. Avaa oma kuvayhteytesi painamalla kamerakuvaketta kameratyökalun vasemmassa alalaidassa.
• Jos ruudulle ilmestyy tämän jälkeen Camera and Microphone Access -ikkuna, valitse siitä Allow.
• Kun avaat kuvayhteyden, myös ääniyhteytesi kytkeytyy automaattisesti päälle. Jos et halua muiden kuulevan ääntäsi, voit klikata ruudun alalaidassa olevaa Talk-nappia: kun nappi on alhaalla, äänesi kuuluu, ja kun se on ylhäällä, äänesi ei kuulu. Lukkonapin avulla voit jättää ääniyhteyden auki niin, ettei sinun tarvitse puhuessasi painaa Talk-nappia.

Kamera- ja ääniasetukset

Voit tarkistaa kuva- ja ääniasetuksesi painamalla missä tahansa Connect Pron ikkunan päällä oikeaa hiirennappia ja valitsemalla aukeavasta valikosta Settings… Mikrofoni-välilehdellä voit varmistaa, että oikea mikrofoni on valittuna. Mikrofonisi toimii, jos siihen puhuessasi värillinen palkki vasemmassa laidassa liikkuu. Videovälilehdellä voit testata web-kamerasi toiminnan: klikkaa pientä esikatseluruutua alasvetovalikon alapuolella. Jos ruutuun ilmestyy web-kamerasi välittämä kuva, kamera-asetuksesi toimivat.

Oppitunnin tallentaminen ja tallenteen katsominen

Oppitunnin tallentaminen

Jos haluat videotallenteen oppitunnista, valitse ylävalikosta Meeting→Record Meeting… Kirjoita avautuvaan ikkunaan tallennuksen nimi (Name) sekä kuvaus (Summary) ja paina lopuksi OK. Nauhoitus alkaa. Nauhoituksen merkkinä on Connect Pro -ikkunan oikeassa yläkulmassa oleva pieni, punainen piste. Nauhoituksen voi lopettaa viemällä hiiren punaisen pisteen päälle ja valitsemalla Stop Recording.

Tallennetun oppitunnin katsominen

Kaikki Connect Prossa tehdyt nauhoitukset saavat oman URL- eli nettiosoitteen. Voit katsella tehtyjä nauhoituksia ja niiden tietoja seuraavasti: valitse Connect Pron ylävalikosta Meeting→Manage Meeting Information. Valitse Recordings-valinta nähdäksesi kaikki kyseisessä huoneessa tehdyt nauhoitukset. Valitse haluamasi tallenne klikkaamalla sen nimeä. Avautuvista tiedoista löydät tallenteen URL-osoitteen, jota klikkaamalla voit myös katsella nauhoitteen. Kertomalla tämän osoitteen esim. oppilaan vanhemmille myös he voivat katsoa oppitunnin.

Connect Pron työkaluja

Kaikki Connect Pron työkalujen käyttö aloitetaan ylävalikon Pods-valikosta. Sitä kautta voit esim. luoda kokonaan uuden viestilapun tai avata vaikkapa aikaisemmin Connectiin tuomasi kuvan näkyville.

Osallistujalista

Osallistujalistalta näet kaikki tunnille sillä hetkellä kirjautuneet osallistujat. Lista päivittyy reaaliaikaisesti eli se reagoi heti, kun uusi osallistuja kirjautuu tai osallistuja poistuu Connect Prosta. Klikkaamalla oppilaan nimeä listalla ja sitten osallistujalistan vasemmassa alakulmassa olevaa kuvaketta voit määritellä ko. oppilaan yksilöllisen oikeustason. Tähän ei kuitenkaan ole yleensä tarvetta.

Whiteboard (”liitutaulu”)

Kuten liitutaululle, whiteboardille voit piirtää ja kirjoittaa. Whiteboardin työkaluvalikon saat auki klikkaamalla sen oikeassa alakulmassa olevaa paperi ja kynä -kuvaketta. Tärkeimmät työkalut ovat vapaa piirto (kynäkuvake), tekstin kirjoitus (A-kuvake) sekä taulun tyhjentäminen (pyyhekumikuvake). Uuden whiteboardin voit luoda valitsemalla Pods→Share→New whiteboard.

Tiedostojen tuonti ja esittäminen (kuvat, ääni, esitykset)

Connect Prossa voit näyttää oppilaille kuvatiedostoja, äänitiedostoja sekä PowerPoint-esityksiä. Tuo uusi tiedosto Connectiin valitsemalla Pods→Share→Select from My Computer, valitse oikea tiedosto koneeltasi ja paina Avaa.

Muistilaput

Muistilapuille kaikki osallistujat voivat kirjoittaa tekstiä klikkaamalla lappua ja kirjoittamalla. Uuden muistilapun voit avata valitsemalla ylävalikosta Pods→Note→New Note Pod.

Chat ja linkit

Chat on esim. Messengeristä tuttu pikaviestintätyökalu, johon osallistujat voivat kirjoittaa omia kommenttejaan. Viestit kirjoitetaan valkoiselle alueelle chat-työkalun alalaidassa ja lähetetään painamalla Enteriä tai klikkaamalla kulmanuolta kirjoitusalueen oikeassa reunassa. To-valikosta voidaan valita, kenelle viesti nä-kyy (oletuksena Everyone eli kaikille osallistujille). Chatin kautta voi myös helposti välittää linkkejä esim. tunnin aiheeseen liittyville sivuille. Chat-tauluun lähetetyt www-osoitteet (esim. ”www.google.fi”) muuttuvat automaattisesti linkeiksi. Uuden chat-työkalun voit avata valitsemalla Pods→Chat→New Chat Pod.

Poll-kyselyt

Kyselyiden avulla voit luoda pieniä kysymyksiä oppitunnille. Oppilaat voivat vastata kysymykseen klikkaamalla vaihtoehdon edessä olevaa palloa. Uuden kyselyn voit luoda valitsemalla Pods→Poll→New Poll Pod. Kirjoita kysymys kohtaan Question ja vastausvaihtoehdot Answers-kohtaan (kaikki vastausvaihtoehdot omille riveilleen). Kun olet valmis, avaa kysely kaikille klikkaamalla Open Poll.

Uloskirjautuminen

Muista ennen uloskirjautumista päättää oppitunti valitsemalla ylävalikosta Meeting→End Meeting… ja painamalla avautuvassa ikkunassa OK. Tämän jälkeen voit poistua Connect Prosta sulkemalla sen ikkunan. Oppilaat voivat poistua Connect Prosta suoraan sulkemalla sen ikkunan.

Apua ongelmatilanteisiin

Opettaja ei pysty käyttämään kaikkia työkaluja
• Varmista, että kirjaudut oikein: kirjautumissivulla valitse ”Enter with your login and password” ja syötä sekä käyttäjätunnuksesi että salasanasi.
Oppilaan kirjautuminen ei onnistu
• Varmista, että oppilas kirjautuu osallistujana: kirjautumissivulla tulee valita ”Enter as a Guest” ja syöttää oma nimi.
• Jos käytössä on uusien osallistujien esto, oppilaan sisäänkirjautuminen näkyy opettajalle pääsypyyntönä. Tällöin ruudun oikeassa yläreunassa on viittaavan hahmo kuva. Klikkaamalla kuvaketta ja va-litsemalla Accept oppilas pääsee huoneeseen. Uusien osallistujien eston voi purkaa ylävalikosta Meeting→Manage Access & Entry→Block Incoming Attendees.
Oppilas ei saa avattua kamera- ja ääniyhteyttä
• Jos oppilas ei näe Camera and Voice –työkalun vasemmassa alakulmassa kamera-/mikrofonikuvaketta, oppilailla ei ole riittävästi oikeuksia oman kuva- ja ääniyhteyden avaamiseen. Valitse op-pilaan nimi osallistujaluettelosta klikkaamalla nimeä. Jos et näe osallistujalistaa, avaa se ylävalikon Pods-valikosta. Valittuasi oppilaan nimen listalta, klikkaa osallistujalistan vasemmassa alalaidassa olevaa kuvaketta ja valitse Set as Presenter. Näin oppilas saa oikeudet avata oman kuva- ja ääniyh-teyden. Huom! On myös mahdollista, että oppilailla on presenter-oikeudet valmiiksi, eikä em. asioita tarvitse tehdä erikseen. Tämä automaatti voidaan kytkeä päälle ylävalikosta Meeting→Manage Access & Entry→Auto-Promote Participants to Presenters.
Kamerakuva ei näy
• Varmista, että kamera on kiinni tietokoneessa.
• Oppilaan tapauksessa varmista, että oppilaalla on oikeus kuvan ja äänen käyttöön (kts. ”Oppilaan yhdeyden avaaminen”).
Oma ääni ei kuulu muille ollenkaan
• Varmista, että ruudun alareunan Talk-painike on painettuna puhuttaessa. Muista myös Talk-painikkeen lukon vaikutus: lukon avulla ääniyhteys voidaan jättää auki, eikä Talk-painiketta tarvitse silloin erikseen painaa puhuessa.
• Varmista, että mikrofoni on kiinni tietokoneessa.
• Jos kuulokemikrofonissa on mikrofonin mykistystoiminto, varmista, ettei se ole päällä.
• Jos koneessa on useita mikrofoneja, varmista Connectin mikrofoniasetuksista, että oikea mikrofoni on valittuna.
• Varmista Connectin mikrofoniasetuksista, että äänitystaso (Record Volume) ei ole aivan vasemmas-sa laidassa.
• Varmista tietokoneen mikrofonin asetuksista, ettei mikrofonin mute (vaimenna) -valinta ole päällä.
Connectin mikrofoniasetukset saat näkyviin klikkaamalla missä tahansa Connectin ikkunan päällä hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitsemalla Settings… Mikrofonivälilehti on kolmas vasemmalta.
Oma ääni kuuluu huonosti muille (kiertää, särisee, pätkii tms.)
• Jos koneessa on useita mikrofoneja, varmista Connectin mikrofoniasetuksista, että oikea mikrofoni on valittuna.
• Varmista Connectin mikrofoniasetuksista, ettei äänitystaso (Record Volume) ole liian suuri: jos pu-huttaessa asetusten vasemmassa reunassa oleva palkki käy punaisella, vähennä äänistystasoa.
• Varmista, että Connectin mikrofoniasetusten Reduce Echo -valinta on pois päältä, elleivät muut osal-listujat kuule kauttasi omia ääniään. Mikäli he kuulevat oman äänensä kaiun, ota Reduce Echo käyt-töön.
• USB-liitäntäisen kuulokemikrofonin irrottaminen ja liittäminen uudelleen koneeseen voi auttaa, sa-moin USB-johdon kytkeminen (pöytäkoneen) takana oleviin USB-liittimiin edessä olevien sijasta.
• Oman kuva- ja ääniyhteyden katkaisu ja uudelleenkäynnistäminen saattaa auttaa. Nämä toiminnot löytyvät Camera and Voice –työkalun vasemmasta alalaidasta (neliönappi=yhteyden katkaisu).
Viivettä on häiritsevästi
• Kokeile eri kaistavaihtoehtoja: valitse ylävalikosta Meeting→Room Performance & Appearan-ce→Optimize Room Bandwidth. Useimmissa tapauksissa DSL/Cable-valinta on toimivin.
• Videokuvien laadun heikentäminen keventää tietoliikennekuormaa. Eri laatutason voit valita paina-malla Camera and Voice –työkalun oikeassa alalaidassa olevaa ratasnappia ja valitsemalla valikosta Slow Images (heikoin kuvanlaatu, nopein), Fast Images tai High-Quality Images (paras kuvanlaatu, hitain).
• Oman videokuvan pysäyttäminen auttaa, mikäli viive johtuu oman, lähtevän yhteytesi hitaudesta. Oman videokuvasi voi pysäyttää klikkaamalla kameranappi Camera and Voice –työkalun vasemassa alalaidassa. Samaa nappia uudelleen painamalla videokuvasi välittyy taas normaalisti. Voit myös py-säyttää muiden osallistujien videokuvan viemällä hiiren osallistujan videokuvan päälle ja klikkaa-malla sitten kuvan oikeassa alalaidassa olevaa kameranappia. Huomaa, että tämä toiminto pysäyttää kyseisen videokuvan vain sinulta, ei muilta!

Mitä etäopetuksen opettajalta vaaditaan?

• Connect Pron perusteet: ainakin ääni- ja kuvayhteyden sekä joidenkin perustyökalujen kuten white-boardin käyttö.
• Yleisimpien ongelmatilanteiden ratkaisut: kuva ei näy tai ääni ei kuulu, ääni kiertää yms. Kannattaa myös pohtia, miten reagoida oppilaiden tahallisesti aiheuttamiin virheisiin tai oppitunnin häiriöihin.
• Etäopetus on opettajalle haastavampaa ja ainakin aluksi työläämpää kuin normaali luokkaopetus, koska henkilökohtainen kontakti puuttuu. Vaikka etäopetuksessa voidaan käyttää lähes samoja ope-tusmenetelmiä kuin normaalisti, täytyy tunnit suunnitella erittäin huolellisesti.
Teknisiä vinkkejä
• Huomioi hyvää kamerakuvaa varten oikea valaistus. Paras valaistus on tasainen yleisvalo. Jos valoa on liikaa tai liian vähän tai valo tulee väärästä suunnasta, kasvot näkyvät joko liian tummina tai vaa-leina.
• Käyttäjän takana ei tule olla kirkkaita valoja tai pintoja, esim. ikkunaa tai lamppua. Jos tausta on lii-an kirkas, kasvot näkyvät tummina.
• Kamera pyritään aina sijoittamaan siten, että se on samassa katsesuunnassa kuin monitorista näkyvä kuva. Opettajan on muistettava katsoa kameraan silloin, kun hän kohdentaa puheensa etäpäähän. Moni¬toriin katsottaessa tuntuu siltä, että puhuja puhuu joillekin muille henkilöille ja katsekontaktia oppilaaseen ei synny.
• Mikrofonin tulee olla sopivalla etäisyydellä puhujasta. Mikrofoniin ei tule joutua huutamaan, vaan normaalin ja selkeän puheäänen puheäänen tulisi riittää. Säädä tarvittaessa mikrofonin etäisyyttä ja mikrofoniasetuksia.
• Aseta sankamikrofoni niin, ettei se ole suoraan suun edessä eikä liian lähellä suuta. Paras paikka sankamikrofonille on hieman suun sivussa, muutaman sentin päässä suusta.
• Jos oppilas häiritsee oppituntia tai väärinkäyttää oppimisympäristön toimintoja, hänen oikeustasonsa voi laskea Participantiksi. Tällöin hän kuulee ja näkee edelleen kaiken, mitä tunnilla tapahtuu, mutta ei itse pysty tekemään muutoksia oppimisympäristöön. Participant ei voi käyttää kameraa, mutta hän voi puhua, kunhan Talk-nappi on alhaalla. Ensisijassa häiriötilanteisiin kannattaa kuitenkin puuttua opettajan ohjeistuksin tai avustajan välityksellä.

Vinkkejä hyvään etäopetustilanteeseen

• Tarkista tunnin aluksi, että kaikki osallistujat kuulevat toistensa puheen ja että kaikkien kamerat toimivat.
• Opetuksessa on luotava aktiivinen ja myönteinen ilmapiiri opetustilanteeseen: opetuksen on edettävä rauhallisesti, taukoja on oltava riittävästi ja aikataulussa on pysyttävä.
• Sovi puheenvuorojen pyytämistapa yhteisesti (esim. viittaaminen).
• Havainnollista mahdollisimman paljon kuvalla, tekstillä, äänitiedostolla yms.
• Kerro teknisistä ongelmista heti. Esim: ”Nyt en kuule, mitä Pekka sanoo” tai ”Hannan luokan kuva näkyy huonosti.”
• Hiljaiset hetket eivät ole kiellettyä! Opettajan puheen tai keskustelun ei tule olla jatkuvaa: oppilaat voi-vat esim. tehdä itsekseen kirjan tehtäviä aivan kuten ”tavallisellakin” oppitunnilla.
• Muista, että kaikki osallistujat kuulevat kaiken, mitä puhutaan. Henkilökohtaista kielteistä palautetta on annettava harkiten.
• Kuten luokkaopetuksessakin, tunneilla käytettävien opetusmenetelmien valintaan vaikuttavat mm. oppilaiden ikä, tekniset valmiudet ja opetuksen ajankohta. Tärkeää on valita tarkoituksenmukainen opetusmenetelmä. Tekniikka saattaa rajoittaa hyväksi havaittuja malleja, mutta toisaalta tekniikka suo myös uudenlaisia mahdollisuuksia opetukseen. Suunnittele ja kokeile erilaisia vaihtoehtoja!
• Etäopetuksen suunnittelussa on pidettävä mielessä oppitunnin vaihtelevuus ja toiminnallisuus: ei 45 minuutin luentoja! Opettajan puhe on jaksotettava lyhyisiin tuokioihin: mitä nuorempi oppija, sitä lyhyempi puhejakso.
• Oppilailla on hyvä olla aina joitakin varatehtäviä, lukukirja tms. siltä varalta, että tekniikka pettää ei-kä esim. yhteyttä Connect Pron kautta jostain syystä saada.