Avustaja varmistaa ennen tuntia, että kaikki tarvittava on kunnossa

  • Avustaja huolehtii, että oppilailla on kaikki tarvittavat kynät, vihot yms. mukana.
  • Avustaja tarkistaa ennen tuntia, että valittuna on oikea mikrofoni.

Avustajille ohjeistettavia asioita:

  • Miten tehdään tärkeimmät ääniasetusten korjaukset
  • Mihin, miten ja millaisissa tilanteissa otan yhteyttä opettajaan, tukeen, opilaan omaan opettajaan jne. -> tukihenkilöiden yhteystiedot

Avustaja pitää huolta, että
  1. oppilaat ja tarvittavat materiaalit (esim. raamatut) ovat tunnin alkaessa paikalla
  2. ääni- yms. asetukset on laitettu kuntoon, jos edellisellä tunnilla on ollut ongelmia
  3. oman pisteen työrauha on kunnossa

Pyydetään avustajia koko ajan kirjaamaan esille tulevia ongelmia ja myös ideoita.


Avustajan ohjeet

Päivitetty 21.9.2008

Apua ongelmatilanteisiin

Oppilaan kirjautuminen ei onnistu
• Varmista, että oppilas kirjautuu osallistujana: kirjautumissivulla tulee valita ”Enter as a Guest” ja syöttää oma nimi.

Oppilas ei saa avattua kamera- ja ääniyhteyttä
• Jos oppilaan ruudulla ei näy Camera and Voice –työkalun vasemmassa alakulmassa kamera-/mikro¬foni¬¬kuvaketta, oppilailla ei ole riittävästi oikeuksia oman kuva- ja ääniyhteyden avaamiseen. Pyydä opettajaa antamaan oppilaalle Presenter-oikeudet.
Kamerakuva ei näy
• Varmista, että kamera on kiinni tietokoneessa.
• Varmista, että kamera on suunnattu oikein.
• Varmista opettajalta, että oppilaalla on oikeus kuvan ja äänen käyttöön.
Kasvot näkyvät ruudulla liian tummina tai vaaleina
• Lisää tai vähennä tilan valoja tai muuta niiden paikkaa.
• Varmista, ettei suoraan oppilaan takana ole ikkunaa tai kirkasta valoa. Liian kirkas taustavalo saa kasvot näyttämään kamerakuvassa tummilta.
Muiden äänet kuuluvat huonosti tai eivät ollenkaan
• Varmista, että oppilaan kuulokkeiden/kaiuttimien johto on kiinni tietokoneessa ja oikeassa kohdassa (saattaa sekoittua mm. mikrofonipistokkeen kanssa).
• Jos kuulokkeissa tai kaiuttimissa on äänenvoimakkuuden säätö, varmista, ettei se ole liian pienellä.
• Varmista tietokoneen ääniasetuksista, ettei äänen mute (vaimenna) -valinta ole päällä.
Oma ääni ei kuulu muille ollenkaan
• Varmista, että ruudun alareunan Talk-painike on painettuna puhuttaessa. Muista myös Talk-painikkeen lukon vaikutus: lukon avulla ääniyhteys voidaan jättää auki, eikä Talk-painiketta tarvitse silloin erikseen painaa puhuessa.
• Varmista, että mikrofoni on kiinni tietokoneessa ja oikeassa kohdassa (saattaa sekoittua mm. kaiut-timen pistokkeen kanssa).
• Jos kuulokemikrofonissa on mikrofonin mykistystoiminto, varmista, ettei se ole päällä.
• Jos koneessa on useita mikrofoneja, varmista Connectin mikrofoniasetuksista, että oikea mikrofoni on valittuna.
• Varmista Connectin mikrofoniasetuksista, että äänitystaso (Record Volume) ei ole aivan vasemmas-sa laidassa.
• Varmista tietokoneen mikrofonin asetuksista, ettei mikrofonin mute (vaimenna) -valinta ole päällä.
Connectin mikrofoniasetukset saat näkyviin klikkaamalla missä tahansa Connectin ikkunan päällä hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitsemalla Settings… Mikrofonivälilehti on kolmas vasemmalta.
Oma ääni kuuluu huonosti muille (kiertää, särisee, pätkii tms.)
• Jos koneessa on useita mikrofoneja, varmista Connectin mikrofoniasetuksista, että oikea mikrofoni on valittuna.
• Varmista, ettei sankamikrofoni ole suoraan suun edessä eikä liian lähellä suuta. Paras paikka sanka-mikrofonille on hieman suun sivussa, muutaman sentin päässä suusta.
• Varmista Connectin mikrofoniasetuksista, ettei äänitystaso (Record Volume) ole liian suuri: jos pu-huttaessa asetusten vasemmassa reunassa oleva palkki käy punaisella, vähennä äänistystasoa.
• Varmista, että Connectin mikrofoniasetusten Reduce Echo -valinta on pois päältä, elleivät muut osal-listujat kuule kauttasi omia ääniään. Mikäli he kuulevat oman äänensä kaiun, ota Reduce Echo käyt-töön.
• USB-liitäntäisen kuulokemikrofonin irrottaminen ja liittäminen uudelleen koneeseen voi auttaa, sa-moin USB-johdon kytkeminen (pöytäkoneen) takana oleviin USB-liittimiin edessä olevien sijasta.
• Oman kuva- ja ääniyhteyden katkaisu ja uudelleenkäynnistäminen saattaa auttaa. Nämä toiminnot löytyvät Camera and Voice –työkalun vasemmasta alalaidasta (neliönappi=yhteyden katkaisu).

Jos ääni- tai kuvaongelmat eivät ratkea em. keinoilla, voi kokeilla Connectista poistumista ja uudel-leenkirjautumista.
Mikäli tämäkään ei auta, voi vielä kokeilla tietokoneen uudelleenkäynnistystä.