Voiko etäopetus olla hyvää ja halpaa?

Turun kokemuksia perusopetuksessa vuosien varrella


Esitys on perjantaina 24.4.2009 kello 11.30-12. Organisaatio Turun opetustoimi / VIRTA-hanke. Esiintyjät Antti Huttunen, Päivi Luoma ja Jari Sjölund.

Esityksessä kerrotaan kokemuksista, joita on kertynyt lähinnä kahden viime vuoden aikana otettaessa käyttöön video- ja verkkoneuvotteluympäristöjä perusopetuksessa. Tuomme esille sekä teknistä että pedagogista näkökulmaa.

Turussa aloitettiin etävälineiden testaaminen jo vuonna 2002. Liikkeelle lähdettiin harvinaisten kielten videotulkkauksesta ja sitten siirryttiin etäkonsultointeihin ja etäopetuskokeiluihin. Muutosvastarinta oli kaikkialla aikamoinen. Nyt kuitenkin opetetaan etänä jo menestyksekkäästi mm. pienryhmäisiä uskontoja ja harvinaisia kieliä, kuten kurdi, farsi ja vietnam.

Siirtyminen ISDN-yhteyksistä IP-liikenteeseen oli valtava muutos, jota Turun kaupungin infra ei kestänytkään. Ratkaisuna päätettiinkin luopua videoliikennöinnistä Turun omassa verkossa ja ulkoistaa palvelu. Saatiin uudet laitteet ja erilliset ADSL-linjat. Yhteydet toimivat, mutta myös maksoivat. VirtualOffice-palvelu on toistaiseksi käytössä, mutta tilanne katsotaan uudelleen siinä vaiheessa, kun sopimus umpeutuu.

Kokemuksiemme mukaan erillisiin videoneuvottelulaitteisiin perustuva etäopetus toimii erinomaisesti, ja on lähimpänä kasvokkain tapahtuvaa opetusta, mutta sitoo tiettyyn tilaan ja on suhteellisen kallista.

Miten hoitaa esim. ortodoksiopetus moneen eri kuntaan ja kouluun, joissa on yksittäisiä ortodoksisen uskonnon opiskelijoita, kun rahaa ei ole paljon käytettävissä? Millainen prosessi on kyseessä? Kun ollaan tekemisissä uuden tekniikan kanssa ja koko toiminta on jokaiselle mukana olijalle uutta, niin haastetta riittää. Entäpä kun halutaan kehittää A2-kielten opetusta? Saadaanko säästöä ja riittääkö laatu? Näitä pohdimme - valmiita vastauksia ei tunnu olevan vielä kenelläkään. Ne on siis haettava oman kokemuksen kautta.

On myös pilotoitava erilaisia verkossa toimivia vaihtoehtoja, jotta löydetään kuhunkin tilanteeseen paras mahdollinen ratkaisu. Valitettavasti tällä hetkellä ei ohjelmistoissa ole vielä kovin paljon valinnan varaa. Teknisen tuen ja toiminnan arvioinnin merkitys ovat avainasemassa, kun testataan uutta teknistä oppimisympäristöä.

Uudet, tekniset oppimisympäristöt ovat aina myös uusia opettajan toimintaympäristöjä. Verkkoneuvottelupohjainen etäopetus pistää opettajan luovuuden ja luokanhallintakyvyn koetukselle. Pohdimme, kuinka pitkälle virtuaalinen vuorovaikutus voi korvata aidon luokkatilanteen sosiaalisen ympäristön - erityisesti pienten lasten opetuksessa. Ja ennen kaikkea: miten ylläpitää ja kehittää laadukasta opetusta uusissa ympäristöissä ja uusin tekniikoin?

Nykyisten kokemusten pohjalta uskallamme kuitenkin lähteä laajentamaan verkossa tapahtuvaa etäopetusta tulevana lukuvuonna.


ITK-esitystämme oli seuraamassa ihan mukavasti kiinnostunutta yleisöä, joille toivottavasti pystyimme antamaan mahdollisimman selkeän ja mielenkiintoisen kuvan VIRTA-hankkeen toiminnasta ja etäopetuksesta verkossa.