VIRTA-hankeen esitys ITK-päivillä 22.-23.4.2010


EsitysETÄPALAVERI RIITTA, ANTTI JA PÄIVI 7.4.2010 KELLO 13.30 opetuspalvelukeskuksen huoneessa

Suunnittelua

 • opettajien tuntikoosteet ja kokemukset kolmelta opettajalta
 • mikä opetuksessa on toiminut / mikä on haastavaa
 • mahdollinen näyte

Runko

 • alustus 5 min
 • kokemus ja kooste 4 min
 • välispiikkaus 1min
 • kokemus ja kooste 4 min
 • välispiikkaus 1 min
 • kokemus ja kooste 4 min
 • yhteenveto 6 min
 • keskustelu 5 min

Aiheet

 • ortodoksi
 • somali
 • sairaalakoulu


Call for Papers -teksti


ETÄOPETUS PELITTÄÄ VERKOSSA - TAMPEREEN JA TURUN PERUSOPETUKSET KEHITTÄJINÄ

Turussa ja Tampereella on vuodesta 2008 lähtien annettu perusasteen opetusta Adoben Connect Pro -verkkokokousjärjestelmän välityksellä. Opetettavia aineita on ollut A2-kielissä (ranska ja ruotsi), maahanmuuttajien äidinkielissä (mm. somali, persia, venäjä) ja uskonnossa (ortodoksi ja islam). Edellä mainittujen lisäksi etäyhteyttä on käytetty myös sairaalaopetuksessa.

Pilottivuoden hyvien kokemusten perusteella Connect Pro -etäopetus laajeni Turussa uusilla kieli- ja uskontoryhmillä sekä kurdin kielen kerholla. Keväällä 2009 aloitetaan arabian kielen ja islamin etäopetuskokeilu. Samoin on ajatuksena perustaa etäkerho ja selvitellä sen toimivuutta. Huhtikuussa näistä on saatavilla jo kokemuksia.

Tampereella etäopetus alkoi syksyllä myös uusilla kieliryhmillä: etäopetuksessa kielinä ovat somali, kurdi, persia ja arabia. Venäjän opetuskokeiluista saatiin hyviä kokemuksia viime vuodelta, joten opetus jatkuu tänä vuonna yläkouluikäisten parissa sekä uusi, pienten oppilaiden ryhmä alkoi myös. Islamin etäopetusta järjestetään eri-ikäisille useampana tuntina viikossa. Etäopetuksen arkea, onnistumisia ja haasteita, saadaan tänä lukuvuonna useammasta erilaisesta oppiaineesta.

Esityksessämme etäopettajat kertovat videotallenteiden avulla arkipäivän opetuskäytännöistään. Tämä tekninen oppimisympäristö asettaa opettajat uuden haasteen eteen: miten huomioida eriyttäminen, ryhmäytyminen ja havainnollistaminen? Järjestelmä mahdollistaa monipuolisen vuorovaikutuksen opettajan ja oppilaan välillä erilaisissa oppiaineissa. Oppimisympäristö soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, joissa oppilas ei voi osallistua tavalliseen luokkahuoneopetukseen. Esimerkiksi sairaalassa oleva oppilas voi olla mukana oppitunnilla ja tavata luokkakavereitaan (sosiaalinen aspektin merkitys).

Lopuksi mietimme vähän tulevaisuutta. Mitä hankerahoituksen jälkeen? Miten prosessi siirretään osaksi normaalia toimintaa? Mitä se vaatii opetuksen järjestäjiltä ja miten taataan opetuksen jatkuvuus?


ITK-moodleen lähetetty teksti


ETÄOPETUS PELITTÄÄ VERKOSSA - TAMPEREEN JA TURUN PERUSOPETUKSET KEHITTÄJINÄ
Turussa ja Tampereella on vuodesta 2008 lähtien annettu perusasteen opetusta Adoben Connect Pro -verkkokokousjärjestelmän välityksellä. Opetettavia aineita on ollut A2-kielissä (ranska ja ruotsi), maahanmuuttajien äidinkielissä (mm. somali, persia, venäjä) ja uskonnoissa (ortodoksi ja islam). Edellä mainittujen lisäksi etäyhteyttä on käytetty myös sairaalaopetuksessa, pienryhmäopetuksessa ja kerhotoiminnassa.

Pilottivuoden hyvien kokemusten perusteella Connect Pro -etäopetus laajeni Turussa uusilla kieli- ja uskontoryhmillä sekä kurdin kielen kerholla. Keväällä 2009 aloitetaan arabian kielen etäopetuskokeilu. Turun mallissa opettajalla ja oppilailla on käytössään headsetit ja web-kamerat. Jokainen oppilas osal-listuu omalta tietokoneelta käsin ja käytössä ovat Connectin monet erilaiset työkalut. Turussa kokeillaan myös dokumenttikameran soveltuvuutta.

Tampereella etäopetus alkoi syksyllä 2009 uusilla kieliryhmillä: etäopetuksessa kielinä ovat somali, kurdi, persia ja arabia. Venäjän opetuskokeiluista saatiin hyviä kokemuksia viime vuodelta, joten opetus jatkuu tänä vuonna yläkouluikäisten parissa sekä uusi, pienten oppilaiden ryhmä on aloittanut myös. Islamin etäopetusta järjestetään eri-ikäisille useampana tuntina viikossa. Tampereen mallissa käytössä ovat kokousmikrofonit, tykit ja valkokankaat. Tampereella testataan valkotaulun soveltuvuutta etäopetuksessa.

Esityksessämme etäopettajat kertovat videotallenteiden avulla arkipäivän opetuskäytännöistään. Tämä tekninen oppimisympäristö asettaa opettajat uuden haasteen eteen: miten huomioida esim. eriyttäminen, ryhmäytyminen ja havainnollistaminen? Järjestelmä mahdollistaa monipuolisen vuorovaikutuksen opettajan ja oppilaan välillä. Tekninen oppimisympäristö soveltuu myös tilanteisiin, joissa oppilas ei voi osallistua tavalliseen luokkahuoneopetukseen esim. sairauden vuoksi. Jatkuva palautteen kerääminen ja toiminnan arviointi on ensiarvoisen tärkeää ja toimijoille teetetään mm. web-kyselyjä.

Lopuksi mietimme vähän tulevaisuutta. Mitä hankerahoituksen jälkeen? Miten prosessi siirretään osaksi normaalia toimintaa? Mitä se vaatii opetuksen järjestäjiltä ja miten taataan opetuksen jatkuvuus? Tar-koituksena on luoda malli, joka voidaan siirtää mihin tahansa.

Tampereen sivut http://koulut.tampere.fi/hankkeet/virta/
Turun sivut www.turku.fi/virta