Opetuksen organisointiin liittyviä asioita syksyn 2008 aikana


Päivi Luoma, hankkeen projektipäällikkö

Ortodoksiopetus:

Vuoden 07-08 vaihteessa saimme myönteisen päätöksen VIRTA-hankkeelle (OPH). Maaliskuussa 2008 ortodoksisesta seurakunnasta otettiin yhteyttä, koska he olivat kuulleet etäopetuksen mahdollisuudesta ja siitä, että Turussa se toimii jo islamin opetuksessa.

Etäopetuksesta pyrittiin löytämään ratkaisua tilanteeseen, jossa opettaja joutuu ajamaan 700 kilometriä viikossa monessa eri kunnassa. Kerrallaan opetettavien oppilaiden määrä saattoi kuitenkin olla hyvin pieni (1-2). Srk haluaa tarjota ort. opetusta kaikille halukkaille perheille ja maksaa kustannukset tarvittaessa itse.

Toisaalta opetukseen halukkaita oppilaita oli liian hankalien matkojen takaa, kuten saaristosta.
Piti siis lähteä rakentamaan etäopetusmallia, joka huomioi seuraavat tekijät:

 • oppilaita noin 10 eri kunnassa
 • oppilaita noin 20 eri koulussa
 • yhdessä koulussa saattaa olla vain yksi oppilas
 • työjärjestykset laadittava niin, että saman vuosiluokan oppilaat olisivat samoilla tunneilla (ei enää ykkösestä ysiin...)
 • oppituntien alkamisajat oltava samat (vaihtelee ja osa on kuljetuksissa)
 • oppilailla oltava perusopetuksessa lähivalvonta järjestettävä
 • etäopetusohjelman oltava riittävän interaktiivinen
 • ohjelman pitää toimia kaikilla luokka-asteilla ykkösistä lukiolaisiin
 • ohjelman on oltava riittävän helppokäyttöinen, mutta tarvittaessa skaalautuva
 • ohjelma ei vaadi erillistä asennusta eikä mahdottomia tietokoneelta
 • oltava tarpeeksi aikaa ja resursseja kouluttamiseen (opettajat, oppilaat, avustajat, tekninen tuki)
 • pystyttävä demoamaan ohjelmaa osallistujille
 • pyrittävä luomaan positiivinen suhtautuminen etäopetukseen

Aikataulutus:

 • maaliskuun-kesäkuun aikana pidettiin viisi kokousta, joissa mukana oli joku srk:n edustaja
 • seurakunnan rekisteristä ja opettajan vanhoista tiedoista poimittiin potentiaalisia oppilaita
 • koteihin ja kouluihin (12 kuntaan) lähetettiin kirje asiaan liittyen
 • opettajan ja muiden mukana olevien kouluttaminen ohjelman käyttäjiksi aloitettiin elokuun puolivälissä
 • OKL:n harjoittelija teki yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mahdollisimman selkeät, perusopetukseen soveltuvat ohjeet erikseen opettajalle, oppilaalle ja avustajalle
 • tilattiin laadukkaat web-kamerat ja headsetit
 • kierrettiin livenä kaikissa mukaan tulevissa kunnissa asentamassa laitteet ja esittelemässä ohjelmaa
 • ensimmäiset etäopetustunnit päästiin aloittamaan syyskuun alussa
 • jokaiselle tunnille osallistuu alussa myös tekninen tukihenkilö etänä
 • viikon lopussa pidetään palautekeskustelut ja suunnitellaan seuraava viikko
 • tavoitteena on, että kaikki etäoppilaat ovat mukana ja tekniikka toimii syyskuun aikana

Ranskan opetus:

Turun verkko-ongelmista (mm. puolen minuutin viive) tai jostakin muusta syystä johtuen joudumme toistaiseksi pitämään ranskan tunnit livenä ja kuljettamaan oppilaat takseilla.

Opettaja on tehnyt jo paljon materiaalia ja harjoitellut Connectin käyttöä ja oppilaillekin on asioita esitelty kertaalleen. Mutta - nyt on saatava tekniikka pikimmiten kuntoon, että päästään aloittamaan etäopetus.

8.10.2008 saadun tiedon mukaan joudumme vielä tyytymään taksikuljetuksiin ja live-opetukseen. Turun opetusverkkoon kaivataan kiivaasti lisää vauhtia, että homma saadaan käyntiin. Näillä näkymin toteutuu ehkä vasta ensi vuoden alusta.

Päivi: tänään 24.11.2008 testataan opetusverkon toimivuutta korjausten jälkeen! Odotukset ovat korkealla...
Antti: ranskan etäopetus aloitettiin 1.12.2008. Lue lisää...


ESITYSLISTA 6.11.2008 PUOLIVÄLIN KROUVIIN

Päivi:
1. Tilannekatsaus kunnittain
2. Käyttöohjeet
3. Koulutustarve
4. Pedagoginen kehittäminen - mikä on etäopetusympäristö opettajan kannalta?
5. Etäopetusympäristö oppilaiden kannalta - ohjeistus, häirintä, ongelmanratkaisutaidot?
6. Yhteistyökumppanit - tietojen ja osaamisen vaihtaminen
7. Eri systeemien vertailu - aikataulutus

Antti:
1. Tulevasta gradusta (aihe, toteutustavat, aikataulu) lyhyesti
2. VUO-hankkeen kokemuksia
3. Yleisimmät tekniset ongelmat Type in the content of your page here.