Etäopetusopas


Verkkokokousjärjestelmä opetuksessa
- Esim. valvontavelvoite
- Sijaisjärjestelyt
- Etäopetuksen käyttöönotto
- Tekninen tuki
- Opettajien palkkaus

Tekniikka
- tietoliikenne / laitteet
- käytännön tilanteet

Etäopetuksen pedagogiikka
- Yleistä (esim. "hiljaiset hetket sallittuja")
- Ryhmäyttäminen
- Lähitunnit
- Etäluokan säännöt
- Hyvät käytänteet
- Arviointi

Tiedonkulku
- Kodin ja koulun välinen yhteistyö
- Etäopettajan ja avustajan välinen yhteistyö
- Etäopettajan ja koulun (rehtorit, luokanopettajat) yhteistyö

Koulujen käytännön järjestelyt
- Tilat
- Avustajat
- Oppituntien alkamisajankohdat
- Lomat, retkipäivät yms.